Submitted by master-iguatemi on sex, 10/09/2020 - 20:01

@giambattistavalli

Nome do palestrante
Giambattista Valli
Foto do palestrante
 Giambattista Valli
Função
Designer de Moda